WEBSHOP
Novosti

Pravila nagradne igre „Trendove spoji, ljetovanje osvoji“

NAGRADNA IGRA

temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Tekstilpromet d.d., Ulica grada Gospića 1A, Zagreb, OIB 16529207670, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Trendove spoji, ljetovanje osvoji“

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je Tekstilpromet d.d., Ulica grada Gospića 1A, Zagreb, OIB 16529207670.

Članak 2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se provodi od 1. srpnja 2020. do 29. srpnja 2020. na svim Tekstilpromet prodajnim mjestima Tekstilpromet grupe na području Republike Hrvatske. Popis svih prodajnih mjesta nalazi se na Internet stranici www.tekstilpromet.hr/maloprodaja.

Prodajna mjesta Tekstilpromet grupe čine tvrtke Tekstilpromet d.d. i tvrtke u njezinom 100% vlasništvu – Galeb d.d., Pro sport 98 d.o.o. i Lauris moda d.o.o.

Članak 3. Svrha nagradne igre
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu Tekstilprometa ostvare kupnju u iznosu od najmanje 50 kuna.

Broj računa potrebno je prijaviti na sljedeći način:

Slanjem SMS poruke sadržaja: TEKSTILPROMET LJETOVANJE, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60006. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.
Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre. Priređivač ima pravo tražiti original računa na uvid pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene znakove u tekstu SMS poruke.

Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od:

20 x 7 dana ljetovanja za 4 osobe u kampu Galeb u Omišu, u mobilnoj kućici u periodu od 1.8. do 25.9.2020, vrijednosti 80.189,00 kuna
20 x Tekstilpromet poklon bon u vrijednosti 500 kuna, iskoristiv u svim prodajnim jedinicama Tektilprometa, Lauris Mode, ProSport98 i Galeba, vrijednost 10.000,00 kuna

70 x ručnik za plažu, vrijednost 5.964,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 96.153,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika održat će se dva puta tijekom trajanja nagradne igre. Prvo izvlačenje nagrada održat će se 15. srpnja 2020., a drugo izvlačenje nagrada 29. srpnja 2020. U prostorijama Priređivača u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1a.

U prvom izvlačenju, izvući će se ukupno 10 dobitnika za nagradu ljetovanja, 10 nagrada poklon bon i 35 dobitnika nagrade ručnik za plažu.

U drugom izvlačenju, izvući će se ukupno 10 dobitnika za nagradu ljetovanja, 10 nagrada poklon bon i 35 dobitnika nagrade ručnik za plažu.

Dobitnici će biti izvučeni pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija i javni bilježnik te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu, onu za koju je prvi put izvučena.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.tekstilpromet.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada
Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave. Boravak u kampu Galeb može se iskoristiti u periodu od 1.8.2020. do 25.9.2020. O točnom terminu boravka, dobitnik nagrade ugovara direktno s kampom Galeb. Realizacija ljetovanja ovisi o raspoloživosti i redoslijedu izvlačenja dobitnika.

Poklon bonovi su iskoristivi jednokratno do 31.12.2020. godine u jednoj od prodavaonica tvrtki Tekstilpromet d.d., Lauris moda d.o.o., Galeb d.d., ProSport98 d.o.o.

Ručnici za plažu bit će dostavljeni dobitnicima na kućnu adresu.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku od 30 dana, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre, bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.tekstilpromet.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.tekstilpromet.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka
Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Tekstilpromet d.d ., Ulica grada Gospića 1A, Zagreb, OIB 16529207670. Izvršitelj obrade je Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb, OIB 81793146560.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/20-01/255

URBROJ: 513-07-21-01-20-2


18. lipnja 2020.

Jeste li znali?

Ponosni smo sponzor zagrebačke Škole za modu i dizajn. U izlozima naših prodavaonica često se mogu vidjeti njihove najnovije kreacije.