Korporativne novosti

Tekstilpromet d.d. - Glavna skupština Društva 2017.

18.5.2017.

Prijava za Glavnu skupštinu Društva 2017. Poziv na Glavnu skupštinu Društva 2017.

Tekstilpromet d.d. - Glavna skupština Društva 2017.

18.5.2017.

Poziv na Glavnu skupštinu Društva 2017. Prijava za Glavnu skupštinu Društva 2017.

Tekstilpromet d.d. - Odluke Glavne skupštine Društva 2016.

31.8.2016.

Odluke Glavne skupštine društva

Tekstilpromet d.d. - Opoziv i imenovanje Uprave - Direktora Društva

30.6.2016.

Opoziv i imenovanje Uprave-Direktora Društva

Tekstilpromet d.d. - Glavna skupština Društva 2016.

30.6.2016.

Poziv na Glavnu skupštinu Društva 2016. Prijava za Glavnu skupštinu Društva 2016.

Tekstilpromet d.d. - godišnji dokument objavljenih informacija 2015.

5.5.2016.

Tekstilpromet - godišnji dokument objavljenih informacija u 2015.

Jeste li znali?

Prvi Naf Naf butik zvao se Influence, kada su braća Gerard i Patrick Pariente 1973. osnovali ovaj brand.