Korporativne novosti

Obavijest o prodaji poslovnog udjela u društvu Grateks d.o.o.

02.12.2019.

Obavijest o prodaji poslovnog udjela u društvu Grateks d.o.o.

Tekstilpromet d.d. - Odluke Glavne skupštine Društva 2019.

09.07.2019.

Odluke Glavne Skupštine društva 2019.

Obavijest prema članku 474. Zakona o tržištu kapitala

14.06.2019.

Obavijest prema članku 474. Zakona o tržištu kapitala

Tekstilpromet d.d. - Glavna skupština Društva 2019.

31.05.2019.

Poziv na Glavnu skupštinu 09.07.2019. Prijava za Glavnu skupštinu 09.07.2019.

Tekstilpromet d.d. - Obavijest prema članku 472. Zakona o tržištu kapitala

31.05.2019.

Obavijest prema članku 472. Zakona o tržištu kapitala

Tekstilpromet d.d. - Odluke Glavne skupštine Društva 2018.

10.7.2018.

Odluke Glavne skupštine Društva 2018.

Jeste li znali?

Brand Tosca Blu dobio je ime po kćeri vlasnika, Giacoma Ronzonija.