Novosti

Veleprodaja

Maloprodaja

Korporativne vijesti

Korporativne novosti

2017.7.12.
Tekstilpromet d.d. - Obavijest prema članku 428. Zakona o tržištu kapitala

Obavijest prema članku 428. Zakona o tržištu kapitala
[PDF, 69,8 KB]


2017.5.12.
Tekstilpromet d.d. - Obavijest prema članku 459. Zakona o tržištu kapitala

Obavijest prema članku 459. Zakona o tržištu kapitala
[PDF, 25 KB]


2017.28.07.
Tekstilpromet d.d. - Obavijest prema članku 428. Zakona o tržištu kapitala

Obavijest prema članku 428. Zakona o tržištu kapitala
[PDF, 32 KB]


2017.27.06.
Tekstilpromet d.d. - Odluke Glavne skupštine Društva 2017.

Odluke Glavne skupštine društva [PDF, 37,9 KB]

2017.18.05.
Tekstilpromet d.d. - Glavna skupština Društva 2017.

Poziv na Glavnu skupštinu Društva 2017. [PDF, 29.6 KB]
Prijava za Glavnu skupštinu Društva 2017. [DOC, 18 KB]

2016.31.08.
Tekstilpromet d.d. - Odluke Glavne skupštine Društva 2016.

Odluke Glavne skupštine društva [PDF, 213 KB]

2016.30.06.
Tekstilpromet d.d. - Opoziv i imenovanje Uprave-Direktora Društva

Opoziv i imenovanje Uprave-Direktora Društva
[PDF, 22.6 KB]


2016.30.06.
Tekstilpromet d.d. - Glavna skupština Društva 2016.

Poziv na Glavnu skupštinu Društva 2016. [PDF, 54.2 KB]
Prijava za Glavnu skupštinu Društva 2016. [DOC, 18.1 KB]

2016.05.05.
Tekstilpromet d.d. - godišnji dokument objavljenih informacija 2015.

Tekstilpromet - godišnji dokument objavljenih informacija u 2015. [PDF, 34 KB]

2015.06.16.
Tekstilpromet d.d. - Odluke Glavne skupštine Društva 2015.

Odluke Glavne skupštine društva [PDF, 34 KB]

2015.05.05.
Tekstilpromet d.d. - Glavna skupština Društva 2015.

Poziv na Glavnu skupštinu Društva 2015. [PDF, 29.5 KB]
Prijava za Glavnu skupštinu Društva 2015. [DOC, 18.3 KB]

2014.12.04.
Tekstilpromet d.d. - Stjecanje vlastitih dionica
Stjecanje vlastitih dionica [PDF, 27 KB]


2014.05.30.
Tekstilpromet d.d. - Rješenje upisa pripajanja u sudski registar Lantea Grupe d.d. Tekstilprometu d.d.

Rješenje upisa pripajanja u sudski registar Lantea Grupe d.d. Tekstilprometu d.d. [PDF, 50 KB]


2014.05.12.
Tekstilpromet d.d. - Prijava upisa pripajanja u sudski registar

Prijava upisa pripajanja u sudski registar [PDF, 94 KB]


2014.05.06.
Tekstilpromet d.d. - godišnji dokument objavljenih informacija 2013.

Tekstilpromet - godišnji dokument objavljenih informacija 2013. [PDF, 34 KB]


2014.05.06.
Tekstilpromet d.d. - Glavna skupština Društva 2014.

Poziv na Glavnu skupštinu Društva 2014. [PDF, 30 KB]
Prijava za Glavnu skupštinu Društva 2014. [DOC, 19 KB]


2014.03.31.
Tekstilpromet d.d. - Ugovor o pripajanju društva Lantea Grupa d.d. društvu Tekstilpromet d.d.

Ugovor o pripajanju društva Lantea Grupa d.d. društvu Tekstilpromet d.d. [PDF, 377 KB]


2013.08.27.
Tekstilpromet d.d. - Odluke Glavne skupštine Društva 2013.

Odluke Glavne skupštine društva [PDF, 45 KB]


2013.07.17.
Tekstilpromet d.d. - Glavna skupština Društva 2013.

Poziv na Glavnu skupštinu Društva 2013. [PDF, 33 KB]
Prijava na Glavnu skupštinu Društva 2013. [PDF, 19 KB]


2013.07.16.
Tekstilpromet d.d. - Odluka Glavne skupštine dioničkog društva Lantea Grupa 2013.

Odluka Glavne skupštine dioničkog društva Lantea Grupa [PDF, 32 KB]


2013.07.02.
Tekstilpromet d.d. - godišnji dokument objavljenih informacija u 2011.

Tekstilpromet - godišnji dokument objavljenih informacija u 2011. [PDF, 34 KB]


2013.06.20.
Tekstilpromet d.d. - godišnji dokument objavljenih informacija u 2012.

Tekstilpromet - godišnji dokument objavljenih informacija u 2012. [PDF, 33 KB]


2013.06.05.
Tekstilpromet d.d. - Namjera istiskivanja malih dioničara Lantea grupa d.d.

Namjera istiskivanja malih dioničara Lantea grupa d.d.
[PDF, 516 KB]2012.06.15.
Tekstilpromet d.d. - Odluke i Zapisnik s Glavne skupštine Društva 2012.

Odluke Glavne skupštine društva [PDF, 838 KB]

Zapisnik s Glavne skupštine društva [PDF, 279 KB]


2012.05.07.
Tekstilpromet d.d. - Glavna skupština Društva 2012.

Poziv na Glavnu skupštinu Društva 2012. [PDF, 70 KB]
Prijava na Glavnu skupštinu Društva 2012. [PDF, 70 KB]


2011.06.28.
Tekstilpromet d.d. - Odluke Glavne skupštine Društva 2011.

Odluke Glavne skupštine društva [PDF, 311 KB]
Odluke Glavne skupštine društva [PDF, 50 KB]


2011.04.29.
Tekstilpromet d.d. - Glavna skupština Društva 2011.

Poziv na Glavnu skupštinu Društva 2011. [PDF, 70 KB]
Prijava na Glavnu skupštinu Društva 2011. [PDF, 70 KB]


2011.04.28.
Tekstilpromet d.d. - godišnji dokument objavljenih informacija 2010.

Tekstilpromet - godišnji dokument objavljenih informacija 2010. [PDF, 70 KB]


2010.07.01.
Tekstilpromet d.d. - Odluke Glavne skupštine Društva 2010.

Odluke Glavne skupštine društva [PDF, 64 KB]2010.05.19.
Tekstilpromet d.d. - Glavna skupština Društva 2010.

Poziv na Glavnu skupštinu Društva 2010. [PDF, 50 KB]
Prijava za Glavnu skupštinu Društva 2010. [DOC, 40 KB]

 


 

 
 
    Jeste li znali!
Štep deka produžava životni vijek madraca i štiti ga od prljavštine i neugodnih mirisa.
Camel Active Navigare